Děkujeme občanům za vyřazené oblečení a textil. Sbírku oblečení jsme ve čtvrtek 12.11.2020 odvezli ve spolupráci s Evou Krejčí do sdružení Naděje v Litoměřicích, které je chráněným bydlením pro klienty s mentálním postižením. Zde se oblečení roztřídí a rozdělí do dalších organizací jako jsou Klokánek a další pro osoby v nouzi. Vyřazené oblečení můžete i nadále nechávat v průjezdu OÚ, odkud bude i nadále distribuováno potřebným.

Jménem Naděje vám všem děkujeme ❤️❤️❤️🌼🌼🌼