Ceník služeb JSDH Prackovice n.L. 2019 (usn.4/2019 ze dne 25.6.2019) :

-

Soupis aktuálních místních poplatků a ceníků odsouhlasených zastupitelstvem: 

(aktualizováno 02 / 2020)

č.ú. Obce pro poplatky KO+pes:    133599512  /  0300

Komunální odpad 700,-KČ/ OSOBA (nemovitost)/ ROK

- viz Obecně závazná vyhláška o poplatcích za KO: OZV 2/2019 (obsahuje soupis osvobozených osob + bonusy za pytlový sběr surovin)

Pes 60,-Kč/ pes/ osoba - druhý pes stejná osoba 250,-Kč/pes - viz vyhláška OZV o místním poplatku ze psů 1/2019

Stočné 38,-Kč + 15% - celkem 43,70 Kč s DPH,

č.ú. Obce pro stočné:                     10420471  /  0100

UPOZORNĚNÍ: od 1.6.2019 dochází ke zvýšení stočného na 38,-Kč bez DPH (43,70 Kč s DPH) Kč za m3 usnesením zastupitelstva č. 3/2019 ze dne 16.5.2019 bod 16)

 

Dovoz nákladním vozidlem GAZ Gazelle:

14,- Kč / km + 21% DPH = 16,94 Kč/km vč.DPH 

(po telefonické domluvě s panem Dědinou tel.: 602 129 947)

 

Rozvoz obědů místním strávníkům (z MŠ Brouček):

zdarma 

Ceny za zapůjčení:

Míchačka 50Kč/den + 21% DPH 10,5 – celkem 61Kč

Žába 500Kč/den + 21% DPH 105,- - celkem 605Kč + 5000Kč vratná záloha

Vysoušeč:

Malý 16,50Kč/den + 21% DPH 3,50 – celkem 20Kč

Velký 41,30Kč/den + 21% DPH 8,70 – celkem 50Kč

 

Rozhlas:

Použití rozhlasu pro reklamní účely:

- Místní 10,-Kč/jedno hlášení + 21% DPH 2,-Kč – 12,-Kč

- Cizí 30,-Kč/jedno hlášení + 21% DPH 6Kč – celkem 36,-Kč

 

 

Pronájmy prostor:

Pronájem místností Prackovice i Litochovice

- Místní 206,60Kč/den + 21% DPH 43,40 – celkem 250,-Kč

- Cizí 500Kč/den + 21% DPH 105Kč – celkem 605Kč

 

Kopírování:

Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji:

- jednostranná kopie A4 – 2Kč

- oboustranná kopie A4 – 4Kč

Pořizování barevných kopií na kopírovacím stroji

- jednostranná kopie A4 – 10Kč

- oboustranná kopie A4 – 20Kč

Výtisk z tiskárny počítače – jedna stránka 2Kč

 

Poplatky za jednotlivé služby Czech Pointu:

Výpis KN – první stránka 100,-Kč, každá další 50,-Kč

Živnostenský rejstřík – první stránka 100,-Kč, další 50,-Kč

Obchodní rejstřík – první strana 100,-Kč, další 50,-Kč

Výpis rejstřík trestů – 100,-Kč

Výpis bodových trestů řidiče – první strana 100,-Kč, další 50,-Kč

Ohlášení změny trvalého pobytu – za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku – 50,-Kč

Vidimace, legalizace (A4 i menší) – 30,-Kč

Ověření rodného listu – 60,-Kč

Ústřižky stvrzenek (i několik na stránce) 30,-Kč

Autorizovaná konverze (převod písemných dokumentů do elektronické podoby) 60,-Kč

 

Poplatky za ověřování podpisů/ kopií (legalizace/vidimace):

ověřená kopie (vidimace) 1 strana = 30,-Kč

ověření podpisu  (legalizace) 1 podpis 30,-Kč

CENÍK ÚHRAD ZA PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST (klikni zde)

 

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ (klikni zde)

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ (klikni zde)