V DŮSLEDKU NEZÁJMU O VÝBĚR POPLATKŮ V OBCI LITOCHOVICE SE TERMÍN

25.7.2012 RUŠÍ 

 

Na 4.zasedání ZO byly stanoveny následující termíny výběru nedoplatků /výplat přeplatků v obci Litochovice nad Labem na:

 

11.7.20112 od 14 hodin do 17 hodin

25.7.2012  od 14 do 17 hodin