!!!!Z důvodu nepřízně počasí se Dětský den v Prackovicích na hřišti

dne 4.6.2017RUŠÍ

náhradní termín předběžně stanoven na neděli 11.6.2017,

nicméně bude včas upřesněno dle počasí. Děkujeme za pochopení.!!!!!

...