UPOZORNĚNÍ OBČANŮM - zpráva MěÚ Lovosice

ZPRÁVA POVODÍ LABE

POVODNĚ ONLINE - AKTUÁLNÍ STAV

 

ZÍTRA 3.6.2013 KOLEM POLEDNE vystoupá dle propočtů hladina Labe na až na 1050 - 1150cm (UL), což je hladina vyšší jak při povodní v roce 2006, přibližně jako v roce 2002 (stoletá voda).

Žádáme občany v ohrožených částech obce, aby přijali patřičná opatření, zabezpečili svůj majetek a zabránili možné kontaminaci prostředí ropnými či jinými látkami v případě vyplavení skladových prostor. Pomoc a koordinaci bude zajišťovat povodňová komise obce ve spolupráci s hasiči.

Kontaktní telefonní čísla:

starostka                 725 552 137

místostarosta          602 132 696

velitel hasičů          728 981 751

 

POVODŇOVÁ ZPRÁVA - POVODÍ LABE

POVODŇOVÉ HLÁŠENÍ - NEDĚLE 2.6.2013