VYUŽITÍ DVORA VEDLE OBECNÍHO ÚŘADU

Návrh - nápad starostky k diskusi

Ráda bych s vámi konzultovala priority dalšího rozvoje obce - viz jiná anketa

Jednou z priorit (hned vedle modernizace zastaralé a nefunkční infrastruktury (rozhlas, osvětlení, chodníky, silnice, obecní budovy, tělocvična, kulturní dům, památky, kapličky, zeleň) další rozvoj - ačkoliv opravování je v obci tak na další volební období, je třeba  postupně naplánovat rozvoj obce v dalším rozpočtovém období 2014-2018. Budu se vás postupně ptát na vaše priority tak, abychom mohli do budoucna učinit vhodný kompromis tak, aby se užitek z daných akcí týkal nejožehavějších problémů či větší skupiny obyvatel. Toto je první anketa - pokus - kterým vám dávám možnosti k výběru. Velmi se mi nelíbí, že se uprostřed naší návsi nachází skladiště materiálu, zarostlé rumiště, skládka a kontejnery. zkusme se zamyslet nad řešením, které by zároveň řešlo i využití obecní stodoly případně i pro jiné účely než sklad techniky a materiálu bez ladu a skladu.....

ANKETA 1