ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

PŘÍLOHY - PROHLÁŠENÍ ÚSC

- ROZVAHA

- VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

- ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ

- TABULKA DOTACE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

TEXTOVÁ ČÁST + PŘÍLOHY:

- ZÁVĚREČNÝ ÚČET MŠ FKSP

- REZERVNÍ FOND MŠ

- INVESTIČNÍ FOND MŠ

- ROZVAHA MŠ

- VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT MŠ

- PODROZVAHOVÉ ÚČTY MŠ

JSOU K DISPOZICI NA OÚ V PAPÍROVÉ PODOBĚ NEBO ELEKTRONICKY NA:

 

http://www.prackovice-litochovice.cz/index.php/uedni-deska

 

SCHVÁLENO NA 3.ZASEDÁNÍ ZO konaném dne 27.6.2018