Tabulka srovnání nákladů na odpady 2012 - 2016

V tabulce je výrazně vidět změna systému odpadového hospodářství, který se projevil vyššími vratkami za sběr obalů od EKOKOMU, příjmem z prodeje surovin a naopak ponížením nákladů na svozy (zrušením kontejnerů na tříděné odpady a snížením produkce komunálního odpadu, kdy velká část složky KO se přesunula do vytříděných surovin a kompostování). Plusová hodnota z roku 2016 je pak částka, o kterou se rozdělíme s občany formou bonusů za odevzdávání pytlů s vytříděnými surovinami.

Tabulka srovnání nákladů na odpady 2012 - 2015