KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ V LITOCHOVICÍCH

Ing.Monika Salačová

Už dva roky probíhá pravidelně každou neděli kroužek mladých hasičat. V současné době má kroužek 7 členů a scházíme se v 17:00 v hasičské zbrojnici v Litochovicích. Během hodiny se děti, kromě úplných základů, jako jsou např. tísňová volání, učí hasičské značky, poznávají hasičkou techniku, promítáme si krátká videa o různých příčinách vzniku požárů, vyprávíme si o hasebních látkách, hrajeme hry, při kterých si opakujeme a procvičujeme získané poznatky. Kromě potřebných hasičských vědomostí se děti dozvídají, jak poskytnout první pomoc, a osvojují si základy zdravovědy. Na společných hodinách s našimi dobrovolnými hasiči se hasičata učí uzlovat, rozvinovat a motat hadice, poznávají hasičské vybavení.

V loňském roce jsme navštívili „Den záchranářů“ v Lounech, kde jsme se seznámili se všemi složkami záchranného systému. Během programu bylo připraveno několik ukázek, při kterých jsme viděli hasiče zasahující u požáru auta, vyproštění parašutisty uvízlého na stromě nebo práci potápěčů. Dále jsme si prohlédli techniku používanou např. při povodních.

 

Pokud bude mít někdo z kluků nebo holek zájem se přidat do našich řad, rádi ho mezi sebou přivítáme. Nebo se přijďte jen podívat, jak kroužek hasičat probíhá. Těšíme se na vás.