Přihlásili jsme naši obec do celorepublikové:

AKCE - UKLIĎME ČESKO - 18.dubna 2015 - klikni