PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2019

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2019

(závěrečná kontrola Krajským úřadem provedena dne 4.2.2020)

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2018

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2018

(závěrečná kontrola Krajským úřadem provedena dne 27.5.2019) 

 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2017

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2017

(kontrola Krajským úřadem provedena dne 21.2.2018)

 PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2016

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2016

(kontrola Krajským úřadem provedena ve dnech 11.-12.4. 2017)

 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2015

ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2015

- náprava chyb 2015 - usnesení 2/2016 ze dne 27.5.2016

- náprava chyb 2015 - příloha

- náprava chyb - Zpráva o nápravě chyb pro KÚÚK, Odbor kontroly ÚSC

 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2014

ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2014

(kontrola Krajským úřadem provedena dne 2.4.2015)

 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2013

(kontrola Krajským úřadem provedena dne 19.3.2014)

 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2012

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2012

(kontrola Krajským úřadem provedena dne 11.2.2013)

 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU KONEČNÉHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2011

(kontrola Krajským úřadem provedena dne 16.2.2012)

 

PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK  2010

- ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE

(kontrola Krajským úřadem provedena dne ...........)