Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
28.05.2018 27.06.2018 PŘÍLOHY - Účetní závěrka obce 2017 Zpráva o přezkoumání hospodaření ÚSC
Administrator
28.05.2018 27.06.2018 PŘÍLOHY - Účetní závěrka obce 2017 Tabulka - dotace
Administrator
28.05.2018 27.06.2018 PŘÍLOHY - Závěrečný účet obce MŠ-FKSP
Administrator
28.05.2018 27.06.2018 PŘÍLOHY - Závěrečný účet obce (MŠ-Rezervní fond)
Administrator
28.05.2018 27.06.2018 PŘÍLOHY - Závěrečný účet obce (MŠ-Investiční fond)
Administrator
28.05.2018 27.06.2018 PŘÍLOHY - Závěrečný účet obce (MŠ-Rozvaha)
Administrator
28.05.2018 27.06.2018 PŘÍLOHY - Závěrečný účet obce (MŠ-Výkaz zisků a ztrát)
Administrator
28.05.2018 27.06.2018 PŘÍLOHY - Závěrečný účet obce (MŠ- podrozvahové účty)
Administrator
24.05.2018 23.06.2018 Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) Obec Prackovice nad Labem
Administrator
24.05.2018 23.06.2018 Sdělení o pověřenci na ochranu osobních údajů (GDPR)
Administrator
23.05.2018 23.05.2018 POKUS
Administrator
23.05.2018 22.06.2018 ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU
Administrator
23.05.2018 22.06.2018 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č.1
Administrator
23.05.2018 22.06.2018 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č.2
Administrator
23.05.2018 22.06.2018 Přijaté děti do MŠ, školní rok 2018/ 2019
Administrator
30.04.2018 30.05.2018 SČVK - VÝPOČET VODNÉHO STOČNÉHO
Administrator
24.04.2018 24.05.2018 SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 2/2018
Administrator
24.04.2018 07.05.2018 POZVÁNKA NA AKCI - PRACKOVICE - ČARODĚJNICE + STAVĚNÍ MÁJKY
Administrator
24.04.2018 24.05.2018 VÝPIS Z USNESENÍ 2/2018 ze dne 16.4.2018
Administrator
23.04.2018 23.05.2018 ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - ÚPRAVA POTOKA LITOCHOVICE
Administrator