SOUPIS AKTUÁLNÍCH MÍSTNÍCH POPLATKŮ A CENÍKŮ odsouhlasených zastupitelstvem

(aktualizováno 12 / 2017)

č.ú. Obce:    10420471  /  0100

 

Komunální odpad 500,-KČ/ OSOBA/ ROK

- viz vyhláška o poplatcích za KO OZV 1/2017 (obsahuje soupis osvobozených osob + bonusy za sběr surovin)

Pes 60,-Kč/ pes/ osoba - druhý pes stejná osoba 120,-Kč/pes

Stočné 29,64 + 15% - celkem 34,086 s DPH,

zvýšení stočného od 1.6.2016 na 32,-Kč bez DPH (36,80 s DPH) Kč za m3 (usnesení 6/2015, bod 4)

 

 

Míchačka 50Kč/den + 21% DPH 10,5 – celkem 61Kč

Žába 500Kč/den + 21% DPH 105,- - celkem 605Kč + 5000Kč vratná záloha

Vysoušeč:

Malý 16,50Kč/den + 21% DPH 3,50 – celkem 20Kč

Velký 41,30Kč/den + 21% DPH 8,70 – celkem 50Kč

Použití rozhlasu pro reklamní účely:

- Místní 10,-Kč/jedno hlášení + 21% DPH 2,-Kč – 12,-Kč

- Cizí 30,-Kč/jedno hlášení + 21% DPH 6Kč – celkem 36,-Kč

Pronájem místností Prackovice i Litochovice

- Místní 206,60Kč/den + 21% DPH 43,40 – celkem 250,-Kč

- Cizí 500Kč/den + 21% DPH 105Kč – celkem 605Kč

Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji:

- jednostranná kopie A4 – 2Kč

- oboustranná kopie A4 – 4Kč

Pořizování barevných kopií na kopírovacím stroji

- jednostranná kopie A4 – 10Kč

- oboustranná kopie A4 – 20Kč

Výtisk z tiskárny počítače – jedna stránka 2Kč

CZECHPOINT:

Výpis KN – první stránka 100Kč, každá další 50Kč

Živnostenský rejstřík – první stránka 100Kč, další 50Kč

Obchodní rejstřík – první strana 100Kč, další 50Kč

Výpis rejstřík trestů – 100Kč

Výpis bodových trestů řidiče – první strana 100Kč, další 50Kč

Ohlášení změny trvalého pobytu – za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku – 50Kč

Vidimace, legalizace (A4 i menší) – 30Kč

Ověření rodného listu – 60Kč

Ústřižky stvrzenek (i několik na stránce) 30Kč

Autorizovaná konverze (převod písemných dokumentů do elektronické podoby) 60Kč

 

CENÍK ÚHRAD ZA PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ