Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
Úřední deska (stav ke dni 22.09.2018)
Hledat text:
Kategorie:
Vyvěšeno Sejmuto Název a anotace Dokument
17.9.2018 17.10.2018 Členové OVK - komunální volby 2018 pdf [58 kB], (12x)
11.9.2018 11.10.2018 ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU p.č.137/4 v k.ú.Litochovice pdf [19 kB], (13x)
11.9.2018 11.10.2018 ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI ppč. 904/8 v k.ú.Prackovice nad Labem pdf [20 kB], (15x)
3.9.2018 3.10.2018 Stanovisko CHKO k projednávanému územnímu plánu na veřejném jednání dne 22.8.2018 pdf [153 kB], (35x)
31.8.2018 30.9.2018 Výpis z usnesení 4/2018 ze dne 1.8.2018 pdf [77 kB], (31x)
31.8.2018 30.9.2018 Schválené rozpočtové opatření 4/2018 ze dne 1.8.2018 pdf [350 kB], (21x)
31.8.2018 30.9.2018 Schválené rozpočtové opatření 5/2018 ze dne 27.8.2018 pdf [374 kB], (21x)
22.8.2018 21.9.2018 JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELŮ volební komise - KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018 pdf [55 kB], (48x)
20.8.2018 19.9.2018 ROZPOČTOVÝ VÝHLED Mikroregionu Porta Bohemica 2020-2023 pdf [221 kB], (29x)
20.8.2018 19.9.2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET Mikroregionu Porta Bohemica 2018 pdf [208 kB], (27x)
17.8.2018 16.9.2018 Zveřejnění informace o počtu a sídle volebních okrsků pdf [75 kB], (35x)
17.8.2018 16.9.2018 POZVÁNKA na 5.zasedání ZO - 27.8.2018 od 16:30 Litochovice pdf [34 kB], (46x)
7.8.2018 6.9.2018 Schválené rozpočtové opatření 3/2018 ze dne 27.6.2018 pdf [377 kB], (37x)
7.8.2018 6.9.2018 Stanovení počtu členů volební komise - komunální volby 2018 pdf [54 kB], (43x)
7.8.2018 6.9.2018 SCHVÁLENÉ ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.4/2018 ze dne 1.8.2018 pdf [350 kB], (39x)
22.7.2018 21.8.2018 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE - POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 22.8.2018 od 18 hodin, Klubáček Litochovice

ODKAZ NA DOKUMENTY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRACKOVICE NAD LABEM:

https://www.meulovo.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=8770&p1=1020&id=43040

pdf [90 kB], (66x)
11.7.2018 10.8.2018 PROTOKOL o schvalování účetní závěrky MŠ Brouček, usn.3/2018 ze dne 27.6.2018 pdf [124 kB], (39x)
11.7.2018 10.8.2018 Vnitřní směrnice obce č.1/2018 - zřizování věcných břemen pdf [502 kB], (47x)
11.7.2018 10.8.2018 Vnitřní směrnice obce č.2/2018 - o nakládání s osobními údaji pdf [215 kB], (51x)
29.6.2018 28.7.2018 STANOVENÍ POČTU ZASTUPITELŮ pro volební období 2018-2022

ZO stanovilo na svém 3. veřejném zasedání konaném dne 27.6.2018, že počet zastupitelů bude pro volební období 2018-2022 nezměněn, tj. 7.

27.6.2018 27.7.2018 SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE 2017
28.5.2018 27.6.2018 Správa jednotlivých agend ochrany osobních údajů (GDPR) pdf [52 kB], (66x)
24.5.2018 23.6.2018 Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) Obec Prackovice nad Labem pdf [399 kB], (63x)
24.5.2018 23.6.2018 Sdělení o pověřenci na ochranu osobních údajů (GDPR) jpg [127 kB], (68x)
5.3.2018 4.4.2018 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE 2018-2022 (schválený dne 26.2.2018 usn.č.1/2018, bod 4) pdf [1 MB], (204x)
1.3.2018 31.3.2018 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA S TJ SOKOL PRACKOVICE 2/2018 pdf [1 MB], (166x)
1.3.2018 31.3.2018 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA S TJ SOKOL PRACKOVICE č.3/2018 pdf [967 kB], (151x)
15.2.2018 17.3.2018 SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED MŠ BROUČEK 2019-2022 pdf [213 kB], (151x)
22.1.2018 21.2.2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MŠ 2018 pdf [212 kB], (174x)
9.1.2018 nikdy SCHVÁLENÝ ROZPOČET MIKROREGIONU PORTA BOHEMICA NA 2018 pdf [208 kB], (97x)
9.1.2018 8.2.2018 MIKROREGION-SCHVÁLENÉ RO 3/2017 pdf [132 kB], (187x)
19.12.2017 18.1.2018 SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2018 - závazné ukazatele pdf [364 kB], (210x)
19.12.2017 18.1.2018 CENÍK ÚHRAD ZA PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST pdf [33 kB], (215x)
19.12.2017 18.1.2018 SBÍRKA PRO PAVLU - SCHVÁLENÍ KRAJSKÉHO ÚŘADU pdf [293 kB], (226x)
19.12.2017 18.1.2018 SBÍRKA PRO PAVLU - OSVĚDČENÍ PRO OBEC POŘÁDAT SBÍRKU pdf [267 kB], (259x)
19.12.2017 18.1.2018 VZOROVÁ SMLOUVA NA PRONÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA s účinností od 1.1.2018 pdf [174 kB], (213x)
11.9.2017 10.10.2017 ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ pdf [1 MB], (289x)
29.6.2017 29.7.2017 NABÍDKA - MALOŽERNOSECKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY pdf [6 MB], (383x)
29.6.2017 29.7.2017 NABÍDKA PRACÍ - ŽERNOSECKÁ PARTIČKA pdf [643 kB], (295x)
29.6.2017 29.7.2017 NABÍDKA UBYTOVÁNÍ - MALÉ ŽERNOSEKY pdf [815 kB], (368x)
5.4.2017 nikdy SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE 2017 včetně ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 1.,2.
5.4.2017 nikdy ROZPOČTY MIKROREGIONU včetně ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
12.4.2016 12.5.2016 Smlouva o sdružení prostředků - Lhotka nad Labem pdf [2 MB], (450x)
4.4.2016 4.5.2016 Smlouva o sdružení prostředků - Malé Žernoseky pdf [2 MB], (456x)
4.4.2016 4.5.2016 Smlouva o sdružení prostředků - Dolní Zálezly pdf [2 MB], (423x)
11.1.2016 10.2.2016 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2014-2018 pdf [118 kB], (621x)
12.11.2015 12.12.2015 SMLOUVA O VÝPŮJČCE KOMPOSTÉRŮ OBČANŮM

POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ KOMPOSTÉRŮ:

1) vyplnit smlouvu o výpůjčce - k vyzvednutí na OÚ nebo lze stáhnout zde (zaškrtnout jaký typ kompostéru, vyplnit údaje o vypůjčiteli)

2) Doručit na úřad, kde bude vydán předávací protokol - vypůjčitel zde zakreslí místo umístění kompostéru pro zpětnou kontrolu po dobu udržitelnosti projektu 5 let

3) domluvit si způsob a termín dodání

pdf [1 MB], (670x)
28.10.2015 27.11.2015 SROVNÁVACÍ FOTO BUDOVY OÚ před a po rekontrukci pdf [141 kB], (814x)
17.4.2013 17.5.2013 ZALOŽENÍ ÚČTU U ČNB

Obec Prackovice nad Labem, zastoupená starostkou Mgr.Andreou Svobodovou Křešovou, v souvislosti s novelou zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, uzavřela dne 12.3.2013 Smlouvu o běžném účtu vedeném u ČNB.

Klientovi byl zřízen účet číslo:                               94-7619471 / 0710

24.9.2012 24.10.2012 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRACKOVICE NAD LABEM K PROJEDNÁVÁNÍ
23.2.2012 9.3.2012 DIGITALIZACE KATASTRÁLNÍCH MAP 1 - KÚ PRACKOVICE N.L. jpg [335 kB], (1390x)