SOUPIS AKTUÁLNÍCH MÍSTNÍCH POPLATKŮ A CENÍKŮ odsouhlasených zastupitelstvem

(aktualizováno 12 / 2017)

č.ú. Obce:    10420471  /  0100

 

Komunální odpad 500,-KČ/ OSOBA/ ROK

- viz vyhláška o poplatcích za KO OZV 1/2017 (obsahuje soupis osvobozených osob + bonusy za sběr surovin)

Pes 60,-Kč/ pes/ osoba - druhý pes stejná osoba 250,-Kč/pes - viz vyhláška OZV o místním poplatku ze psů 1/2011

Stočné 29,64 + 15% - celkem 34,086 s DPH,

zvýšení stočného od 1.6.2016 na 32,-Kč bez DPH (36,80 s DPH) Kč za m3 (usnesení 6/2015, bod 4)

 

 

Míchačka 50Kč/den + 21% DPH 10,5 – celkem 61Kč

Žába 500Kč/den + 21% DPH 105,- - celkem 605Kč + 5000Kč vratná záloha

Vysoušeč:

Malý 16,50Kč/den + 21% DPH 3,50 – celkem 20Kč

Velký 41,30Kč/den + 21% DPH 8,70 – celkem 50Kč

Použití rozhlasu pro reklamní účely:

- Místní 10,-Kč/jedno hlášení + 21% DPH 2,-Kč – 12,-Kč

- Cizí 30,-Kč/jedno hlášení + 21% DPH 6Kč – celkem 36,-Kč

Pronájem místností Prackovice i Litochovice

- Místní 206,60Kč/den + 21% DPH 43,40 – celkem 250,-Kč

- Cizí 500Kč/den + 21% DPH 105Kč – celkem 605Kč

Pořizování černobílých kopií na kopírovacím stroji:

- jednostranná kopie A4 – 2Kč

- oboustranná kopie A4 – 4Kč

Pořizování barevných kopií na kopírovacím stroji

- jednostranná kopie A4 – 10Kč

- oboustranná kopie A4 – 20Kč

Výtisk z tiskárny počítače – jedna stránka 2Kč

CZECHPOINT:

Výpis KN – první stránka 100,-Kč, každá další 50,-Kč

Živnostenský rejstřík – první stránka 100,-Kč, další 50,-Kč

Obchodní rejstřík – první strana 100,-Kč, další 50,-Kč

Výpis rejstřík trestů – 100,-Kč

Výpis bodových trestů řidiče – první strana 100,-Kč, další 50,-Kč

Ohlášení změny trvalého pobytu – za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku – 50,-Kč

Vidimace, legalizace (A4 i menší) – 30,-Kč

Ověření rodného listu – 60,-Kč

Ústřižky stvrzenek (i několik na stránce) 30,-Kč

Autorizovaná konverze (převod písemných dokumentů do elektronické podoby) 60,-Kč

 

CENÍK ÚHRAD ZA PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ