Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

Historie obce - kroniky

 

KRONIKA OBCE LITOCHOVICE NAD LABEM 1996-2006 (kroninářka: Lenka Poláková)

KRONIKA OBCE PRACKOVICE NAD LABEM 1979-2007 (kronikářka: p.Pešková)

ŠKOLNÍ KRONIKA OBECNÉ ŠKOLY PRACKOVICE NAD LABEM 1945-1991 (sepisovány jednotlivými řediteli školy)

SOUČASNÉ KRONIKY OBCE PRACKOVICE + LITOCHOVICE dohromady:

2007 (pouze Litochovice - v tomto roce byly kroniky obcí ještě oddělené),

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

(kroninářka: Andrea Svobodová Křešová)

(budou zveřejňovány postupně)

 

Panoramatický pohled na Prackovice nad Labem od východu (od Libochovan)

 

 

Pohled na Litochovice od západu

 

Pohled na Litochovice od východu

Pohled na Prackovice od východu (od Libochovan)

 

Náves v Prackovicích (pohled od úřadu po ořezání lipové aleje v roce 2008(?))

 

 

Katastrální mapa území

 

Obecní úřad Prackovice nad Labem čp.54 (budova opravena v roce 2015)

 

 

Obec leží na levém břehu řeky Labe, při státní silnici z Lovosic do Ústí nad Labem, na jižním úpatí Debuse. Údolí na západ uzavřeno je Kubačkou (také Kukačka řečeno) - čedič, 537 m, a Srnou nad Dobkovičkami. Na východ otevřena do roviny libochovanské. V současné době zde žije 601 stálých obyvatel, včetně její správní části Litochovice nad Labem. Rozloha katastru obou obcí je 8 km2. Na katastru se také nacházejí tři rozsáhlé chatové oblasti. Obec je členem Místní akční skupiny České středohoří. V obci a okolí je nádherná rekreace, v dobách předválečných se zde hojně pronajímaly nemovitosti k rekreaci německých turistů.

Obec tvoří dvě samostatné části - Prackovice a Litochovice, které se rozkládají od břehu Labe až do kopcovitého terénu směrem k čedičovým kopcům s rozlehlými pastvinami protnutými rozestavěnou dálnicí D8. Historie obou obcí není zcela totožná. V písemných historických pramenech se dříve připomínají Litochovice, a to v roce 1272 jako majetek kláštera premonstrátek v Chotěšově u Plzně. První zmínka o obci Prackovice pak pochází z roku 1352 v soupise papežských desátek z litoměřického děkanátu. Nejstarší kosterní nálezy se však datují až do 9. - poloviny 10.století. Kotlina po obou březích protékající řeky Labe byla odedávna velice příhodná pro osídlení, strategicky výhodná je i poloha skalního masivu zv. Brána do Čech (Porta Bohemica) nad řekou Labe. Proto byly Prackovice a Litochovice osídleny již od pravěku, později známy jako místo, kde byly rozsáhlé vinice, dařilo se pěstování obilnin a zejména ovoce. V současnosti se díky výhodným klimatickým podmínkám daří pěstování meruněk.

Obce vynikají několika zajímavostmi a historickými památkami. Největší je kostel sv.Matouše. Původně zřejmě gotický kostel v Prackovicích se připomíná poprvé roku 1352. Současná podoba je výsledkem empírové přestavby, provedené kolem roku 1800. Po roce 1945 těžce zdevastovaný. Kostel měl projít obnovou interiéru pomocí fondů MAS České středohoří v roce 2012. Rekonstrukce kostela se ujalo Občanské sdružení Za Prackovice krásnější ve spolupráci s Římskokatolickou farností, ale k obnově nakonec nedošlo. Obnova fasády byla realizována v letech 2008-2009 za výrazné pomoci místního rodáka Dalibora Černého, Purkyňova nadace. Dalšími významnými památkami jsou drobné křížky a boží muka v polích, v Litochovicích pak Kaplička na návsi s poničenou (ztracenou) pamětní deskou slavnému rodákovi z předválečných let Franzi Kutcherovi, který byl ve 20.letech členem Poslanecké sněmovny Říšské rady Rakouska. Dalším významným rodákem byl Herman Mader, majitel nedalekého porfyrového lomu Kubo a místopisec a amatérský archeolog. Jeho sbírka byla údajně zachována a převezena do Národního muzea v Praze. V obci Litochovice se nachází zničený morový sloup ze 17.století bez sochy ukrytý za motorestem U Brány Čech, neúplný památník padlým z 1.světové války. Jelikož obě obce v předválečných letech obývala bohatě prosperující německá většina, došlo po odsunu a v poválečných letech k rozsáhlé devastaci původních památek, architektury, hrobů i duší příchozích obyvatel. Současné vedení obce usiluje o záchranu a zachování zbylého kulturního dědictví.

 

Obce mají 2 stanice ČD na trase Drážďany-Děčín-Ústí-Praha, dopravní obslužnost je vynikající. U řeky Labe se chystá vznik veřejného tábořiště, vybudování plovárny a mola pro zastávku výletních lodí. V současné době dochází po letech útlumu v důsledku výstavby kanalizace v letech 2002-2008 opět k rekonstrukcím obecního majetku a infrastruktury, které byly v žalostném stavu. V obci funguje MŠ, 2 lidové knihovny, turistický oddíl Veverčata pod vedením p.Bernáškové, TJ Litochovice Yacht Club, TJ Sokol Prackovice - fotbal, rybářský kroužek, JSDH. Od 1.1.2010 byla zrušena ZŠ a zanikl i Klub otužilců, jehož významným členem byl p.Aplt, p.H.Brodňan a další. Obcí proplouvá mnoho výletních lodí. Doprava je v současné době sužována nedostavěnou dálnicí D8. Od r.2010 je starostkou obce Mgr.Andrea Svobodová Křešová.

 

ZAHÁJENÍ PRAVIDELNÉ LODNÍ DOPRAVY 1.5.2008 (tento článek byl zveřejněn v okresním tisku i diecézním časopise Zdislava v roce 2008)

HISTORIE ZNAKU OBCE

 

NAPSALI O NÁS V TISKU - PŘÍLOHA K NOVODOBÉ KRONICE (články z tisku o našich obcích od roku 2006 do 2015)

 

PŘÍLOHA KE KRONICE 2007-2015 - všeobecný úvod o historii a poloze našich obcí, stručný průvodce po pamětihodnostech a zajímavostech našeho katastru a blízkého okolí, tento soubor je součástí příloh ke kronikám z let 2007-2015 (kronikářka Mgr.Andrea Svobodová Křešová ve spolupráci s panem Zdeňkem Zemanem, autorem Virtuální naučné stezky a dalšími autory)

 

Na tomto místě budou postupně zveřejňovány i kroniky obou obcí:

do roku 2007 se vedly kroniky odděleně (Lenka Poláková, kronikářka Litochovic od r.xxx do r.2006, a paní Pešková kronikářkou obce Prackovice od r.xxx do r.2007), od roku 2008 jsou obě kroniky spojené v jednu, kronikářkou je Andrea Svobodová Křešová. Kroniky jsou od této doby vedeny elektronicky s bohatou obrazovou přílohou, jejich výtisky budou uloženy na Obecním úřadě. Přílohou kronik je i rozsáhlý obrazový a dokumentační materiál sesbíraný kronikářkou Svobodovou v letech 2003 do současnosti od odsunutých původních obyvatel, zjištěných v průběhů bádání v archivu, získaný z různých dalších zdrojů a z tisku. Celé toto rozsáhlé dílo nyní prochází elektronizací a klasifikací, neboť je velmi cenným podkladem pro zachování předchozích dějů v našich obcích a jejich historie. Získány byly i původní školní kroniky ZŠ Prackovice z let 1945 až do uzavření ZŠ v roce 2010. Tyto kroniky jsou ručně psané, a proto zabere delší čas jejich naskenování a zveřejnění elektronickou cestou. Nicméně i to je velmi významný historický materiál obce.

 

Kronikářka Svobodová se ve svém záznamu událostí snaží zachytit nejen  fakta, ale i souhrn událostí, která jednotlivým aktivitám předcházela, vztahy lidí a celkové souvislosti. Jelikož historie nejsou jen data a zprávy o tom, co se stalo, ale historii tvoří skuteční lidé se svými klady i nedostatky, a proto je cílem učinit z naší kroniky čtivý příběh, který čtenáři promítne alespoň útržky dějů, které se na našem území odehrávaly očima kronikáře. Hodnocení některých událostí se může zdát sporné, a proto zatím se zveřejňováním záznamů posledních let posečkáme na delší časový odstup. Začneme tudíž zveřejňovat od nejstarších dochovaných záznamů.

Předválečné, válečné a těsně poválečné záznamy jsem dosud nevypátrala, zřejmě jsou dobře ukryty nebo ztraceny, právě z výše uvedených důvodů - možná někdo nechtěl, aby se vědělo, jak se věci po válce v dobách odsunu měly. U německých kronik je pochopitelné, že je původní obyvatelé někam ukryli před vetřelci a nechali je tam ukryté navždy. Možná se najde v průběhu doby někdo, kdo nám poskytne vodítko, kde hledat, abychom postupně mohli provést rekonstrukci dějin našich obcí, které jsou typickým příkladem smutného vývoje mnohých jiným sudetských komunit. Naštěstí jsme se posunuli již do doby, kdy bolest z válečných křivd a hrůz dnešním generacím nepůsobí traumata a dovede vést i ke smíření, bez něhož se nelze posunout nikam dál.

V případě, že nalezneme nějaké ochotné pamětníky, s nimiž bude možno spolupracovat v hledání ztraceného času a ukryté historie našich obcí, jsme ochotni udělat maximum pro získání takových podkladů. V případě vašeho zájmu pomoci zveřejňovat staré fotografie či zážitky pamětníků, pište na email obce nebo volejte na telefon starostky uvedený v kontaktech.

 

Aktualizováno (Neděle, 15 Leden 2017 17:14)