2019 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA 2/2019 ze dne 24.5.2019 o přidělení neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno dne 28.5.2019) schváleno 16.5.2019 usnesením č.3/2019, bod 13

2017 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o přidělení účelového neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce (vyvěšeno dne 1.4.2017)

2016 - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o přidělení účelového neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce

OPRAVA CHATY OTUŽILCŮ (JACHTAŘŮ) V Litochovicích po povodních v roce 2013 - oprava byla financována částečně z dotace MAS České středohoří

FOTODOKUMENTACE POVODNÍ 2013

PŮVODNÍ ČLENOVÉ - KLUB OTUŽILCŮ LITOCHOVICE