Vážení občané,

přeji vám krásný den.

Vyslechněte si hlášení místního rozhlasu.

Obec Prackovice nad Labem připomíná občanům, že ještě dne 29.9. Je hlášena výluka vlakových spojů, které budou v časech od 9 do 11 hodin nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Jedná se o třetí z vyvěšených výlukových jízdních řádů. Opakuji ještě jednou výluka vlakových spojů v úterý 29.9. Od 9 do 11 s náhradní autobusovou dopravou.

Další hlášení.

Zastupitelstvo obce se sejde na svém třetím veřejném zasedání v tomto roce, a to v úterý dne 29.9.2020 od 18 hodin v hospodě Na statku v Prackovicích nad Labem. Pozvánka s návrhem programu je vyvěšena na úřední desce. Opakuji ještě jednou třetí zasedání ZO proběhne v úterý 29.9. v hospodě Na statku od 18 hodin.

Poslední oznámení se týká svozu nadměrného a nebezpečného odpadu, který v obou obcích proběhne ve dnech 10.-18.10.2020. Hromádky s odpadech opět nechávejte před svými domy, odkud je budou postupně odvážet zaměstnanci obce. Pytle s textilním odpadem můžete nechávat v průjezdu OÚ, odkud budou odevzdány rovnou společnostem sbírajícím textil či charitě.

Vážení občané, přeji vám krásný víkend, děkuji vám za pozornost, konec hlášení.