ROK 2014 - ve znamení oprav obecního majetku po povodni

- komunikace Litochovice a Prackovice SO 1 a 2 (celkem SO 1, 2, 3 : 2 miliony vč.DPH)

- podchod a cesta pod kostelem Prackovice SO 3

- propustky a studánka Prackovice (cca 1,5 mil.vč.DPH)

- přečerpávací stanice (6ks - Prackovice Litochovice: 6 mil.Kč)

 

 

ZÍSKÁNA DOTACE NA ZATEPLENÍ A VÝMĚNU OKEN BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU V HODNOTĚ 1,1 mil.

- celková hodnota akce 1,6 mil.Kč - realizace dle finanční situace do konce roku 2014, poč.2015

 

podána žádost o dotaci na zametací stroj v rámci Programu na snížení prašnosti obce

 

 

 

 

 

 

ROZHLASY - KOMPLETNÍ MODERNIZACE NA BEZDRÁTOVÝ VEŘEJNÝ ROZHLAS (předpokládaná výše investice 1,2 mil.Kč, z toho získaná dotace činí 90% nákladů)

- REGISTRAČNÍ LIST AKCE

- ROZHODNUTÍ MINISTRA PRO ŽP

 

ZATEPLENÍ BUDOVY OU (celková hodnota investice 1,5 mil., realizace pouze v případě získání dotace ve výši až 90% celkových nákladů)

- NA JAŘE 2013

VYBAVENÍ MULTIFUNKČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO A VOLNOČASOVÉHO CENTRA - BÝVALÁ ZŠ PRACKOVICE (předpokládaná hodnota projektu 200 tisíc, výše dotace cca 70%, dosud nebyl projekt zcela zpracován, je ve stádiu přípravy)

VEŘEJNÉ TÁBOŘIŠTĚ - CYKLOSTEZKA (hudba budoucnosti, nicméně postupně začínáme zjišťovat možnosti a informujeme orgány, které nám v této realizaci mohou pomoci)

NAUČNÁ STEZKA (žádost o dotaci bude podána v roce 2014)

OPRAVA OBECNÍ STODOLY (nejlépe v roce 2013)

ÚPRAVA DVORA OÚ NA ODDECHOVOU ZÓNU

DRUHÁ FÁZE REKONSTRUKCE KD LITOCHOVICE

VYBUDOVÁNÍ ZPEVNĚNÉ KOMUNIKACE K NOVÝM RD NAD RYBNÍČKEM