Vláda České republiky přišla s návrhem přenést ekonomické důsledky krize na obecní rozpočty. Pro naši obec by to znamenalo ztrátu nejméně 1,5 - 1,7 milionu Kč v roce 2021, což by vedlo k utlumení veškerých projektů a rozvoje obce. V rámci členství obce v Mikroregionu Porta Bohemica (jsme členy od roku 2015) byl sepsán dopis poslancům, kde uvádíme důvody, proč se obce proti tomuto opatření bouří (viz níže).