Návrh závěrečného účtu a účetní závěrka obce Prackovice nad Labem za rok 2018:

 

http://www.prackovice-litochovice.cz/uredni-deska/711-zaverecny-ucet-a-ucetni-zaverka-2018

 

Návrh závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2018:

http://www.prackovice-litochovice.cz/uredni-deska/712-zaverecny-ucet-usteckeho-kraje-za-rok-2018

 

Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Porta Bohemica za rok 2018:

http://www.prackovice-litochovice.cz/uredni-deska/713-zaverecny-ucet-mikroregionu-porta-bohemice-za-rok-2018-navrh