Prackovice o víkendu otevřely nově postavenou požární zbrojnici

V sobotu 7.září 2019 obec Prackovice nad Labem uspořádala již tradiční Posvícení svatého Matouše, jehož součástí bylo i slavnostní otevření nové požární zbrojnice postavené vedle budovy obecního úřadu. Slavnostního aktu, který byl zahájen ve 13 hodin famfárou, se zúčastnili ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje plk.ing. Roman Vyskočil, ředitel Územního odboru Litoměřice plk.ing.Boleslav Lang a velitel stanice HZS Lovosice, npor.Mgr. Lukáš Balaštík, kteří spolu se starostkou obce Mgr.Andreou Svobodovou Křešovou popřáli v pozoru nastoupeným členům JSDH Prackovice nad Labem v zásahových uniformách pod velením Michala Lupínka, aby dobrovolným hasičům v Prackovicích nová požární zbrojnice dobře sloužila a vždy se bezpečně a ve zdraví na stanici ze zásahu zase vrátili. Ředitel HZS ÚK vysoce ocenil svědomitý přístup obce k podpoře činnosti, zázemí a materiálního vybavení JSDH, která nyní čítá 17 stabilních členů a zasahuje na 5 katastrech (kromě Litochovic a Prackovic také na území obcí Dolní Zálezly, Malé Žernoseky, Lhotka nad Labem, které nemají vlastní JSDH). Zároveň poděkoval nejen dobrovolným hasičům za jejich obětavou práci při zajišťování požární ochrany, zdraví a majetku občanů, ale i jejich rodinám, které svým tolerantním přístupem tuto službu hasičům v jejich osobním volnu umožňují, neboť kromě požárních zásahů mají dobrovolní hasiči své běžné občanské povolání a rodinné povinnosti. Po slavnostním přestřižení pásky se otevřela vrata nové zbrojnice a na pozvané hosty čekalo malé občerstvení. Přihlížející veřejnosti pak hasiči poskytli prohlídku nových prostor s odborným výkladem. Součástí připravené hostiny byla I výstavka fotografií jak z historie místní JSDH, tak ze současné činnosti, soutěží a zásahů. Nová požární zbrojnice v celkové hodnotě 10 milionů Kč byla vybudována z dotace GŘ HZS (4 miliony), Ústeckého kraje (500 tisíc), Nadace Agrofert pro JSDH (200 tisíc), materiální pomoci firmy Kámen Zbraslav a z prostředků Obce. V budově jsou kromě společenské místnosti a sociálního zařízení v patře, dvě stání na velká cisternová vozidla, jedno menší stání na devítimístný dopravní automobil, na nějž letos jednotka získala také velkou dotaci od GŘ HZS a ÚK, a dále jsou zde pak šatny a technické místnosti. Místní hasiči se rovněž velkou měrou podíleli na úpravě prostranství před budovou a dalších pomocných činnostech. Velkou měrou se podílely i místní firmy Zemní Práce Lupínek a Armatury Vojna.