SoD na zhotovení kanalizace byla schválena ZO dne 30.7.

Celková hodnota zakázky (kanalizace) by se měla pohybovat okolo 200.000,-Kč + voda 62.000,-

Na akci se budou svými příspěvky podílet chataři.

Firma byla vybrána z celkem 6 firem. Předání kompletní zakázky mělo proběhnout 12.8:, nicméně se termín protáhne o pár dní kvůli zpevňování břehu rybníka, ke kterému muselo z důvodu situace po otevření výkopu dojít. Stavba probíhá hladce a zatím bez problémů. Chataři se aktivně účastní n pomocných pracech.

 

Na základě poptávkového řízení byla vybrána dle nejnižší cenové nabídky na zhotovení 78 metrů kanalizační stoky v oblasti Nad rybníčkem (část 1. - chataři) společnost PROVOTECH, s.r.o., Jateční, Úśtí nad Labem

Návrh smlouvy o dílo bude projednán a schválen na 5.VZOZ dne 30.7.2012 v 17 h v Restauraci U Martina

K zahájení prací by mělo dojít 30.7.2012, k předání díla by mělo dojít 12.8.2012

Na tuto trasu by měla navazovat část k 6 stavebním parcelám, která bude investována soukromými stavebníky

 

 

V současné době probíhá výběr nejlevnějšího zhotovitele výběrovou komisí složenou z následujících členů:

Ing.Miloslav Dostál, Ing.Michaela Dostálová, Ing.Jan Voves, Ing.Jan Havlíček, manželé Miloš a Hana Pěčovi, Tomáš Rogula, MUDr. Petr Horký, starostka obce. Výběrová komise se schází pravidelně po 14 dnech od měsíce dubna, přičemž oslovili celkem již 7 společností a nechali si vypracovat rozpočty na oba úseky - spodních 78 metrů vodovodu a kanalizace a na horních 155 metrů vodovodu a kanalizace k 6 novým stavebním parcelám.

 

Obec Prackovice nad Labem obdržela od SVS příslib odkoupení nově zbudovaného vodovodu za částku 182.000,-Kč. Celá stavba se bude financovat vložením podílu všech zúčastněných osob.