Podle informací KHS jsou vzorky vody odebrané v Prackovicích na místech stěžovatelů a pro kontrolu i v mateřské škole zcela v pořádku a v souladu se zákonnými ustanoveními.

Zde připojujeme výsledek rozborů vody nezávislé laboratoře, který na podnět stěžovatelů nechala obec analyzovat:

PROTOKOL O PROVEDENÉ ZKOUŠCE

POTVRZENÍ CERTIFIKOVANÉHO ODBĚRU