Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

NÁVRH: ZÁVĚREČNÝ ÚČET - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA obce za rok 2017

Aktuální informace - Aktuální informace

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

PŘÍLOHY - PROHLÁŠENÍ ÚSC

- ROZVAHA

- VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

- ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ

- TABULKA DOTACE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

TEXTOVÁ ČÁST + PŘÍLOHY:

- ZÁVĚREČNÝ ÚČET MŠ FKSP

- REZERVNÍ FOND MŠ

- INVESTIČNÍ FOND MŠ

- ROZVAHA MŠ

- VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT MŠ

- PODROZVAHOVÉ ÚČTY MŠ

JSOU K DISPOZICI NA OÚ V PAPÍROVÉ PODOBĚ NEBO ELEKTRONICKY NA:

 

http://www.prackovice-litochovice.cz/index.php/uedni-deska

 

SCHVÁLENO NA 3.ZASEDÁNÍ ZO konaném dne 27.6.2018


Aktualizováno (Středa, 11 Červenec 2018 13:26)