Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ V DOBĚ VOLBY PREZIDENTA

Aktuální informace - Aktuální informace

Vydávání občanských průkazů ve dnech volby prezidenta republiky


Pokud zjistí volič ve dnech volby prezidenta republiky ve volební místnosti, že mu nemůže být umožněna volba, protože nemá platný občanský průkaz, může požádat o vystavení nového OP na počkání (tento OP je platný 1 měsíc). Tuto službu zajišťuje pracoviště občanských průkazů Městského úřadu Lovosice po celou dobu konání volby prezidenta republiky.
Je nutné předem ohlásit telefonicky (603 885 137, 416 571 128), že volič tuto službu bude požadovat.
Žadatel je povinen předložit při své žádosti svůj již neplatný OP a dvě fotografie ze současnosti.