Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU 1.11.2017 v 18:00

Aktuální informace - Aktuální informace

Vážení občané, přeji vám hezký den,

vyslechněte si hlášení místního rozhlasu.

První informace se týká pořádání oblíbené akce lampionový průvod a vypouštění lampionů přátelství, která byla v pátek zrušena kvůli nepřízni počasí. Po dohodě s hasiči přesouváme organizování lampionového průvodu na příští pátek, a to 10.listopadu od 16:30, kdy bude sraz na návsi v Prackovicích. Průvod vyrazí po světýlkách do Litochovic cca v 16:45. Cestou účastníky průvodu čekají nemnohá překvapení. Program tedy zůstává nezměněn. U Labe bude možno zakoupit létající lampiony za cenu 30 korun. Vezměte si proto s sebou drobné mince. Vypuštění lampionů se plánuje na  cca 18 hodin. U Labe bude rovněž zajištěno sezení, občerstvení, oheň, buřty pro děti zdarma. Na závěr bude pro účastníky odpálen tradiční ohňostroj. Děkujeme všem za pochopení a opakuji náhradní termín lampionů: pátek 10.listopadu sraz na návsi v Prackovicích v 16:30.

Připomínáme rodičům, aby vybavili děti teplou nepromokavou obuví a baterkou či jiným světýlkem.

Další hlášení:

Připomínáme občanům, že od pondělí 30.10.2017 probíhá svoz objemného a nebezpečného odpadu. Odpad připravujte před své domy v úhledných hromádkách do 6.listopadu, odkud jej budou odvážet pracovníci obce. Vzhledem k výstavbě probíhající v areálu ČOV je letošní svoz o něco kratší, takže připomínám termín svozu od pondělí 30.10. Do pondělí 6.11.2017. Děkujeme za pochopení.


Další informace - upozorňujeme občany Litochovic, že v těchto dnech probíhá čištění kanalizace firmou Patok právě v této místní části. Po několika nepříjemných situacích vzniklých v Prackovicích upozorňujeme občany, kteří mají přípojky kanalizace umístěné pod úrovní páteřní sítě, že může dojít k úniku vody z WC. Je vhodné uzavřít tedy poklopy WC. V čištěných částech pak je slyšet silný zvuk z kanalizačního potrubí. Neznamená to nic zásadního, čištění bude probíhat možná i několik dní.

 

Poslední informace:

SÚS informuje občany o úplné uzavírce silnice III/24728, která by měla být prodloužena do 30. 11. 2017. Jedná se opět o úsek z obce Prackovice n/L směrem k železničnímu přejezdu u silnice I/30, kde se provádí oprava propustku a poté se bude pokládat nový asfaltový koberec. Tato rekonstrukce se týká této silnice již od Litochovic n/L, avšak práce od Litochovic do Prackovic budou prováděny po polovinách, takže provoz nebude uzavřen, pouze omezen světelnými signály.