Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

ZÁVĚREČNÝ ÚČET A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE 2016

Aktuální informace - Aktuální informace

Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen k projednání v zastupitelstvu na 2.zasedání ZO, termín 2.zasedání ZO a program zasedání ještě stanoven nebyl. Závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2016 musí být projednány a schváleny do 30.6.2017.

 

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2016 - TEXTOVÁ ČÁST

 

PŘÍLOHA 1 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2

PŘÍLOHA 2 - Inventarizace majetku obce 2016

PŘÍLOHA 3 - Inventurní soupis účtů

PŘÍLOHA 4 - Inventurní soupis závazků

PŘÍLOHA 5 - Inventurní soupis pohledávek

PŘÍLOHA 6 - Inventurní soupis úvěrů

PŘÍLOHA 7 - Přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 Krajským úřadem

 

NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE ZA ROK 2016

PŘÍLOHA 1 - PŘÍLOHA

PŘÍLOHA 2 - VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

PŘÍLOHA 3 - ROZVAHA

 

MŠ BROUČEK - HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

MŠ BROUČEK - INVENTARIZACE MAJETKU

 

 

Aktualizováno (Sobota, 20 Květen 2017 10:11)