Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

ODPADY- statistika, srovnání

Aktuální informace - Aktuální informace

Tabulka srovnání nákladů na odpady 2012 - 2016

V tabulce je výrazně vidět změna systému odpadového hospodářství, který se projevil vyššími vratkami za sběr obalů od EKOKOMU, příjmem z prodeje surovin a naopak ponížením nákladů na svozy (zrušením kontejnerů na tříděné odpady a snížením produkce komunálního odpadu, kdy velká část složky KO se přesunula do vytříděných surovin a kompostování). Plusová hodnota z roku 2016 je pak částka, o kterou se rozdělíme s občany formou bonusů za odevzdávání pytlů s vytříděnými surovinami.

Tabulka srovnání nákladů na odpady 2012 - 2015

Aktualizováno (Pátek, 31 Březen 2017 08:08)