Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

Kroužek mladých hasičů Litochovice

Aktuální informace - Aktuální informace

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ V LITOCHOVICÍCH

Ing.Monika Salačová

Už dva roky probíhá pravidelně každou neděli kroužek mladých hasičat. V současné době má kroužek 7 členů a scházíme se v 17:00 v hasičské zbrojnici v Litochovicích. Během hodiny se děti, kromě úplných základů, jako jsou např. tísňová volání, učí hasičské značky, poznávají hasičkou techniku, promítáme si krátká videa o různých příčinách vzniku požárů, vyprávíme si o hasebních látkách, hrajeme hry, při kterých si opakujeme a procvičujeme získané poznatky. Kromě potřebných hasičských vědomostí se děti dozvídají, jak poskytnout první pomoc, a osvojují si základy zdravovědy. Na společných hodinách s našimi dobrovolnými hasiči se hasičata učí uzlovat, rozvinovat a motat hadice, poznávají hasičské vybavení.

V loňském roce jsme navštívili „Den záchranářů“ v Lounech, kde jsme se seznámili se všemi složkami záchranného systému. Během programu bylo připraveno několik ukázek, při kterých jsme viděli hasiče zasahující u požáru auta, vyproštění parašutisty uvízlého na stromě nebo práci potápěčů. Dále jsme si prohlédli techniku používanou např. při povodních.

 

Pokud bude mít někdo z kluků nebo holek zájem se přidat do našich řad, rádi ho mezi sebou přivítáme. Nebo se přijďte jen podívat, jak kroužek hasičat probíhá. Těšíme se na vás.

 


Aktualizováno (Pátek, 04 Srpen 2017 12:12)