Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH PROJEKTŮ NA ROK 2017

Aktuální informace - Aktuální informace

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH PROJEKTŮ 2017 k projednání v zastupitelstvu:

Pergola Litochovice

- místo výstavby - hřiště Litochovice u stěny kulturního domu pro zajištění zázemí pro venkovní kulturní a sportovní akce. Obec získala dotaci Komunitní nadace 30 tisíc, celkové náklady jsou odhadovány na 60 tisíc včetně vybavení lavicemi a podkladového betonku.

Termín výstavby: 04-06/2017

Doplnění herních prvků na hřišti v Litochovicích -

- podána žádost na MMR o dotaci na doplnění herních prvků - věže se skluzavkou a lanových mostků přes potok. Celkové náklady akce cca 360 tisíc, dotace 250 tisíc, kofinancování obce 110 tisíc Kč.

Termín realizace: 09/2017

Kaplička Litochovice

- podána žádost o dotaci na SZIF, oprava kapličky cílená na zachování historické stavby - památky chráněné státem - a zvelebení okolního prostranství této krásné dominanty návsi a restaurování interiéru i nástěnných fresek. Celkové náklady akce 900 tisíc, dotace 600 tisíc, kofinancování obce 2x150 tisíc (2017+2018).

Termín realizace: 03-06/2018

Oprava místních komunikací v obou obcích

- druhá fáze slibovaných oprav místních komunikací, byla podána žádost do POV ÚK, počítá se s opravou komunikace u hospody Na statku a komunikace kolem hřbitova v Litochovicích. Celkové náklady akce cca 558 tisíc, dotace 259 tisíc, kofinancování obce 299 tisíc.

Termín realizace: 08/2017

 

Projekt cyklostezka Prackovice-Litochovice-Malé Žernoseky (přívoz)

- obec získala možnost vybudování cyklostezky a stezky pro pěší z programu zvýšení bezpečnosti cyklistů pro cesty do zaměstnání (děti do škol), zahájili jsme práce na vypracování studie a projektu na zhotovení cyklostezky, která by propojila naši obec až do Lovosic. Náklady na dokumentaci v prvním stupni: 193 tisíc, dotace 50 tisíc, kofinancování obce: 143 tisíc. Termín realizace cyklostezky (v případě získání dotace a zajištění všech potřebných podkladů): 2018-2019

Projekt Výstavba požární zbrojnice Prackovice n.L.

- celkové náklady projektu cca 6 milionů, dotace dosud získaná 4 miliony, spoluúčast obce pro letošní rok 800 tisíc. V rámci této akce dojde k likvidaci budovy stodoly ve dvoře vedle obecního úřadu a výstavby nové požární zbrojnice dle projektové dokumentace.

Termín realizace: do 31.12:2018

Náprava škod na ČOV a kanalizaci

- oprava porušených nádrží ČOV a zajištění opětovného provozu, celkové náklady cca 15 milionů - pomoc přislíbena ministrem dopravy. Součástí této akce musí být monitoring celé kanalizační soustavy a odstranění defektů a porušení těsnosti páteřní kanalitace (průnik štěrku, bahna a balastních vod do systému).

Termín realizace 06/17 - 03/18

 

PROJEKTY ZPRACOVÁVANÉ A PŘIPRAVOVANÉ NA 2018:

  • zavedení elektronické evidence vyvážených odpadů a tříděných odpadů
  • revitalizace farské zahrady
  • vybudování nových bytů - využití budovy školy a stávajících bytových domů

Aktualizováno (Pondělí, 25 Září 2017 09:52)