PRODLOUŽENÍ KANALIZACE - VODOVODU NAD RYBNÍČKEM:

- akce bude zahájena 30.7.2012 po schválení SoD zastupitelstvem

- náklady akce: 62.000,- vodovod (SVS), 167.000,- kanalizace (obec+ chataři), zemní práce - p.Lupínek sponzorským darem (cca 100.000,-)

Celkové náklady akce se zvýšily o 50.000,- z důvodu víceprací spojených se zpevněním břehu rybníka, stabilizací cesty a vyjmutím obrovského pařezu starobylé vrby, který překážel trase vodovodu a kanalizace. Zároveň byla položena chránička pro zavedení veřejného osvětlení k novým parcelám Nad rybníčkem. Stavebníci této lokality by rádi zahájili výstavbu své části kanalizace a vodovodu v nejbližší době (září - říjen 2012) a poslézei výstavbu svých domků. Někteří z nich si přejí bydlet do letošních vánoc. Obec se krásně rozrůstá.

 

  SoD Provotech - 1.část - chataři 

  SoD Provotech - 2.část - stavební parcely

   SoD Projekt zpevněné komunikace parcely

   V současné době probíhá kolaudační řízení o souhlasu k užívání vodohospodářského díla (11/12)

    SKUTEČNÉ PROVEDENÍ - KANALIZACE

    SKUTEČNÉ PROVEDENÍ - VODA

 

 

 

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO ROZHLASU

- REALIZACE PŘECHÁZÍ I DO ROKU 2013

   - akce je ve fázi podání žádosti o dotaci na protipovodňový varovný systém, celkové náklady akce cca 1.000.000,-

   - podíl obce 10%, zbytek dotace ministerstvo ŽP

   - realizace 01-03/2013

       SoD - projekt, podání dotace

       PŘIDĚLENÍ DOTACE PROSINEC 2012 - REGISTRAČNÍ LIST AKCE

                                                                              - ROZHODNUTÍ MINISTRA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

- REALIZACE PŘECHÁZÍ I DO ROKU 2013

NA POČÁTKU MĚSÍCE LEDNA 2013 PROBĚHLA REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

     - SMLOUVA O DÍLO se zhotovitelem: KABELSPOJ, s.r.o.

    - ENERGETICKÝ AUDIT PŮVODNÍHO OSVĚTLENÍ A NÁVRH REKOSNTRUKCE

    - NÁVRH ŘEŠENÍ - LITOCHOVICE + GRAF

    - NÁVRH ŘEŠENÍ - PRACKOVICE + GRAF

     - MAPA JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL - LITOCHOVICE (dle skutečného provedení)

     - MAPA JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL - PRACKOVICE (dle skutečného provedení) 

     Obec získala úvěrový rámec ve výši 1,5 milionu od KB na realizaci první fáze - výměny svítidel, druhé fáze - doplnění svítidel a třetí fáze - rozšíření osvětlení tam, kde ještě nebylo realizováno (nová sídla a potřeby vzniklé posledních 10 let). Z úvěru byla proplacena první fáze - FAKTURA SPOLEČNOSTI KABELSPOJ, jejíž návratnost by měla být dle propočtu do 5 let provozu VO při současných cenách elektřiny (spotřeba nového osvětlení oproti starému činí pouze 20-25% původních nákladů....)

Pro další fáze prozatímní rekonstrukce jsme podali žádost o dotaci do MAS ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ dne 1.2.2013, přičemž v rámci řešeného projektu by krom výměny svítidel mělo dojít i k rekonstrukci komunikace k rodinným domům, která je v současné době v havarijním stavu ppč. 1526, k.ú.Prackovice nad Labem 

 

 

REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO DOMU LITOCHOVICE (KULTURÁK) - REALIZACE PŘECHÁZÍ I DO ROKU 2013

- přidělena dotace 640.000,-Kč z MAS České středohoří

- realizace 11-12/2012

4.9.2012 vyhlášeno poptávkové řízení na zhotovitele projektu - osloveno bylo 8 firem z naší oblasti, konečné datum podání je stanoveno na 19.9. v 15:45. Otevírání obálek se uskuteční tentýž den v 16 hodin. Předsedkyní výběrové komise byla jmenována paní Bernášková Jana, dalšími členy komise jsou jmenováni Poláková Lenka, Svoboda Ladislav.

 

SoD VETO VÁGNER - bylo odsouhlaseno zastupitelstvem obce dne 26.11.2012 na 7. zasedání ZO

 


REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE KOSTELA SV.MATOUŠE (OS ZA PRACKOVICE KRÁSNĚJŠÍ)

- přidělena dotace 180.000,- Kč z MAS České středohoří, realizace 10/2012

V nejbližších dnech (září 2012) bude vypsáno poptávkové řízení na zhotovitele.

REKONSTRUKCE ČS 3 PRACKOVICE

- z financí odpuštěných z dluhu firmě JAPIS, rekonstrukce ve výši 150.000,-

(nové čerpadlo, nový mechanismus čištění, manipulace, koš na pevné odpady, varovný systém na gsm, rekonstrukce elektroinstalace atd.)

REKONSTRUKCE FASÁDY CHATY OTUŽILCŮ LITOCHOVICE (TJ LITOCHOVICE)

- bude přidělena dotace ve výši 230.000,- z MAS České středohoří

 

OPRAVA KLUBÁČKU LITOCHOVICE

-V ÚNORU - BŘEZNU došlo k rekonstrukci interiéru Klubáčku v Litochovicích, kde došlo k pojistné události - vytopení v důsledku prasklého potrubí. Celkové náklady rekonstrukce (podlaha - vyrovnání, stěrkování, dlažba, rekonstrukce dveří, výměna vchodových dveří, klik, zásuvek, vymalování atd.) v hodnotě 67 tisíc byla uhrazena pojišťovnou v plné výši.

 

OPRAVA ZÍDKY KAPLIČKY NA NÁVSI V LITOCHOVICÍCH

- v září bude provedena oprava nabourané zídky u kapličky na návsi v Litochovicích. Tato oprava v hodnotě cca 35 tisíc bude také hrazena z pojistky viníka.