V červenci 2020 proběhlo druhé veřejné projednání územního plánu. Obec by měla v nejbližší době územní plán v podobě, jakou schválilo CHKO a Krajský úřad plus všechny dotčené orgány projednat v zastupitelstvu na svém veřejném zasedání a případně jej schválit k vydání. Tento územní plán se rodí již 10 let. O aktuálním stavu budeme neprodleně informovat.

Druhé veřejné projednání územního plánu obce Prackovice n.L. - pozvánka

Územní studie zóna Z5 - urbanistická koncepce

     - první návrh - 20 domů v zóně Z5 - zamítnuto CHKO

    - druhá varianta - 15 domů v zóně Z5 - zamítnuto CHKO

    - třetí návrh - 13 domů v zóně Z5 - konečně schváleno CHKO

      rozlohy jednotlivých parcel v zóně Z5

 

Výkres1 - územní plán - návrh

Výkres 2 - územní plán - návrh

Výkres 3 - HLAVNÍ VÝKRES- územní plán - návrh