V neděli 8.3. se uskutečnilo mimořádné jednání krizového štábu města Lovosice.

Zúčastnila se Rada města a vedoucí klíčových odborů. Tématem mimořádné schůzky byla situace výskytu epidemie COVID-19. Ten se objevil a byl potvrzen v Litoměřicích s přímou návazností na občany Lovosic. Z tohoto důvodu byla přijata mimořádná opatření, vedoucí k minimalizaci rizika kontaminace obyvatel města Lovosic. 

Opatření krizového štábu jsou tato: zrušení veřejných akcí pořádaných městem s počtem účastníků nad 20 osob – jedná se o kulturní i sportovní akce, jako plesy, sportovní zápasy a tréninky, užívání plaveckého bazénu se saunou či univerzita III. věku, dále posunutí jednání Zastupitelstva města, uzavření DPS, zvýšení hygieny a zajištění dezinfekce. Kulturní a další akce budou uskutečněny v náhradních termínech.

Dále se jedná o preventivní opatření na MěÚ Lovosice, v KC Lovoš, knihovně, CŠJ, školách a sportovištích. Zajištění zvýšené periodicity úklidu, nákup ozonovačů pro efektivní dezinfekci veřejných prostor apod.

Všechny informace o prevenci budou pro občany města k dispozici na webových stránkách města Lovosice a Mobilním rozhlasu.

 LETÁK KE KORONAVIRU - Základní informace

JAK SI SPRÁVNĚ MÝT RUCE

CO DĚLAT, KDYŽ CESTUJEME DO OBLASTÍ S VÝSKYTEM NÁKAZY KORONAVIREM

KORONAVIRUS A DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Odkaz na celou zprávu Krizového štábu: 

https://www.meulovo.cz/informace%2Dk%2Daktualni%2Dsituaci%2Dkolem%2Dkoronaviru%2Dcovid%2D19/d-46690

 

Zastupitelstvo obce bohužel nemůže z důvodu plnění termínů jednotlivých projednávaných bodů konání veřejného jednání posunout a veřejné zasedání se tedy bude konat ve čtvrtek 12.3.2020 od 18 hodin v pohostinství Koruna v Prackovicích.