Kalamitní stav
v distribuční soustavě ČEZ Distribuce, a. s. 

V distribuční soustavě společnosti ČEZ Distribuce, a. s., byl dne 10.2.2020 k 9 hod. vyhlášen kalamitní stav v Plzeňském kraji, Karlovarském kraji a Středočeském kraji. Vzhledem
k aktuálnímu vývoji byl ke 13 hod. vyhlášen kalamitní stav také pro Ústecký, Liberecký a Královéhradeckýkraj. Na základě této skutečnosti ČEZ Distribuce, a. s. ruší maximum plánovaných prací v termínu 10.-11.2.2020
z důvodu uvolnění kapacit pro likvidaci následků orkánu Sabine.
Aktuální informace o poruchách najdete na www.bezstavy.cz. Pro nahlášení poruchy můžete využít poruchovou linku 800 850 860.

Odkaz na sledování poruch:

https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/technicke-informace/stav-distribucni-site.html