Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

HLÁŠENÍ ROZHLASU 20.9.2018

Aktuální informace - Aktuální informace

Vážení občané,

přeji vám krásný den.

Vyslechněte si hlášení místního rozhlasu.

Obec Prackovice nad Labem připomíná občanům informaci společnosti ČEZ, že zítra 21.9.bude v obci Prackovice nad Labem přerušena dodávka elektrické energie, a to v době od 7:30 do 14:30 z důvodu pravidelné údržby energetické soustavy.

Dále Obecní úřad Prackovice nad Labem oznamuje, že z důvodu přerušení dodávky proudu v pátek 21.9. Bude obecní úřad uzavřen.

Obec Prackovice nad Labem oznamuje občanům, že právě probíhají stavební úpravy v prostorách pošty v souvislosti s přechodem na Poštu Partner. Otevření pošty Partner v Prackovicích se plánuje na první týden v měsíci říjnu.

Poslední je pozvánka na společenskou akci.

 

Obec Prackovice nad Labem zve občany na sobotu 29.9.2018 od 14 hodin na požehnání nově opravené kaple v Litochovicích farářem Romanem Depou. Na této slavnosti pohovoří i zástupce Památkové péče Městského úřadu v Lovosicích, který pohovoří o historii a zajímavostech kaple a zástupce zhotovitele oprav, který nás seznámí s technickou stránkou. Na slavnosti vystoupí Lovosický žesťový kvintet. Pohoštění bude zajištěno.