Vážení občané,

přeji vám krásný den.

Vyslechněte si hlášení místního rozhlasu.

Obec Prackovice nad Labem připomíná občanům informaci společnosti ČEZ, že zítra 21.9.bude v obci Prackovice nad Labem přerušena dodávka elektrické energie, a to v době od 7:30 do 14:30 z důvodu pravidelné údržby energetické soustavy.

Dále Obecní úřad Prackovice nad Labem oznamuje, že z důvodu přerušení dodávky proudu v pátek 21.9. Bude obecní úřad uzavřen.

Obec Prackovice nad Labem oznamuje občanům, že právě probíhají stavební úpravy v prostorách pošty v souvislosti s přechodem na Poštu Partner. Otevření pošty Partner v Prackovicích se plánuje na první týden v měsíci říjnu.

Poslední je pozvánka na společenskou akci.

 

Obec Prackovice nad Labem zve občany na sobotu 29.9.2018 od 14 hodin na požehnání nově opravené kaple v Litochovicích farářem Romanem Depou. Na této slavnosti pohovoří i zástupce Památkové péče Městského úřadu v Lovosicích, který pohovoří o historii a zajímavostech kaple a zástupce zhotovitele oprav, který nás seznámí s technickou stránkou. Na slavnosti vystoupí Lovosický žesťový kvintet. Pohoštění bude zajištěno.