PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci

Prackovice nad Labem, které se bude konat:

pátek 21.9.2018

7:30 – 14:30