Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

!!! OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ - NÁPRAVA ŠKOD NA KANALIZACI !!!

Aktuální informace - Aktuální informace

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ:

Vážení občané, v pondělí dne

24.7.2018 ráno

Započne v Prackovicích nad Labem navážení techniky a materiálu k akci “Náprava škod na kanalizaci”

Tato akce zahrnuje osm stavebních objektů, přičemž některé z nich zahrnují výkopové práce v obecních komunikacích.

Dne 24.7.2018 v podvečerních hodinách bude do všech nemovitostí, kterých se bezprostřední výkopové práce týkají, doručena informace o harmonogramu se žádostí o přizpůsobení se dočasným omezením (parkování vozidel apod.).

Jedná se zejména o následující oblasti:

Stavební objekt 1 - výměna výtlačného řadu z ČS3

- viz mapa


 

Stavební objekt 2 - výměna šachet náves

- viz mapa


Stavební objekt 3 - sanace potrubí v silnici SÚS

- viz mapa


Stavební objekt 4 - výměna šachet na cestě k ČOV

- viz mapa

 


 

Práce v Litochovicích budou následovat v měsíci srpnu, přičemž jejich rozsah se počítá menší s menšími dopravními omezeními. Průjezd návsí v Prackovicích zůstane z větší části neomezen, nicméně je nutno počítat při pracích v užší části návsi u čp.97 s jistými dopravními omezeními…

Aktualizováno (Neděle, 22 Červenec 2018 10:45)