Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

!!! DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ - ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PRACKOVICE N.L. !!!

Aktuální informace - Aktuální informace

DŮLEŽITÉ:

Informace k dlouho očekávanému veřejnému projednání návrhu územního plánu obce Prackovice nad Labem - veřejnou vyhlíškou bylo nařízeno veřejné projednání za přítomnosti pořizovatele, zhotovitele a dalších kompetentních osob, a to dne

22.8.2018 od 18 hodin

na sále Klubáčku v Litochovicích

nad hasičskou zbrojnicí

Veřejná vyhláška s pozvánkou na veřejné projednání územního plánu elektronicky zde.

Veškerá dokumentace k návrhu územního plánu elektronicky k dispozici kliknutím zde nebo na adrese:

https://www.meulovo.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=8770&p1=1020&id=43040

 

V papírové podobě je územní plán k dispozici na obecním úřadě Prackovice nad Labem v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě se starostkou/ místostarostou.


Aktualizováno (Neděle, 22 Červenec 2018 09:56)