POČET ČLENŮ ZASTUPITELSTVA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018-2022

bylo ZO ustanoveno usnesením číslo 3/2018 ze dne 27.6.2018 na 7.