Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

ZRUŠENÍ konání dětského dne 4.6.2017

Aktuální informace - Aktuální informace

!!!! Z důvodu nepřízně počasí se Dětský den v Prackovicích na hřišti

dne 4.6.2017 RUŠÍ

náhradní termín předběžně stanoven na neděli 11.6.2017,

nicméně bude včas upřesněno dle počasí. Děkujeme za pochopení. !!!!!