Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

NABÍDKA DOTACÍ PRO OBČANY - TEPELNÁ ČERPADLA, KOTLE

Aktuální informace - Aktuální informace

DOTACE NA TEPELNÁ ČERPADLA

pro občany - zdroj Jiří Dlouhý

Co všechno zařídíme?

V případě zájmu doporučíme topenářskou firmu

Kompletní zpracování podkladů

Navrhneme a vyřídíme mikro opatření (musí provést energetický specialista)

Podání žádosti online (v krajích, kde je potřeba podat žádost nejprve online)

Veškeré podklady zašleme poštou (včetně natisknuté obálky s adresou příslušného kraje), Vy jen podepíšete a odešlete

Po schválení dotace zpracujeme doložení realizace (poslední krok pro převod dotace na Váš účet)

Co to stojí?

Cena za službu je 6.000 Kč (vč. DPH 21%)

Co garantujeme?

Akceptaci žádosti o dotaci!

Pokud žádost neschválí kvůli naší chybě, zdarma Vám zpracujeme žádost v dalším kole!

Co pro to musíte udělat?

Vyplnit formulář závazné objednávky (jenž je součástí tohoto mailu)

Poslat několik fotografií (zapojeného kotle na tuhá paliva)

na základě našeho rozhovoru posílám nabídku tepelného čerpadla a formulář (který je zároveň závaznou objednávkou) pro zpracování žádosti o Kotlíkovou dotaci. Služba zahrnuje kompletní zpracování žádosti, včetně jejího podání, spolu s vyřízením potvrzení o vhodnosti energetického mikro opatření.

Cena za službu je 6.000 Kč. Akceptace žádosti o dotaci je garantována a v případě, že by byla žádost o dotaci zamítnuta, celý poplatek Vám vrátíme. V případě, že máte o službu zájem, vyplňte prosím formulář závazné objednávky, podepište ho a pošlete zpět mailem. V příloze naleznete také zálohovou fakturu (která je na celou částku, po dodání služby bude vystavena faktura konečná na částku 0,- Kč).

Níže naleznete seznam podkladů, které potřebujeme abychom pro Vás mohli žádost zpracovat. V co nejkratší době nám prosím pošlete ty podklady:

Formulář závazné objednávky (viz. příloha)

Fotodokumentace stávajícího kotle (toho starého, co se bude nahrazovat) - z fotografie musí být patrné, že je kotel stále napojen na topnou soustavu a komínové těleso, Doporučuje se dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů, pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se fotografie i tohoto označení.

Fotodokumentace rodinného domu - alespoň 2 fotografie domu, jednu ze předu, druhou z boku.

Fotodokumentace části domu, kde proběhne mikro opatření nejlépe 2 fotografie z různých úhlů na část domu, kde proběhne mikro opatření, které jsme probírali telefonicky (strop půdy, strop sklepa, staré vchodové dveře, zateplení jedné strany fasády, výměna oken)

Rozměr nebo plochu plánovaného opatření - rozměr dveří nebo oken, délka stran zateplované zdi nebo rozměry stropu...

Typ nového zdroje vytápění - nejvhodnější je cenová nabídka od dodavatele, pokud ještě cenovou nabídku nemáte, napište mi prosím alespoň kategorii, v jaké nový zdroj vytápění bude (vyberte jednu z níže nabízených):

A1 - Kotel na tuhá paliva - výhradně na uhlí *

A2 - Kotel na tuhá paliva - kombinace uhlí a biomasa (případně uhlí a dřevo) *

A3 - Kotel na tuhá paliva - výhradně na biomasu (nebo výhradně na dřevo) *

B - Tepelné čerpadlo

C - Kondenzační kotel na zemní plyn

Po dodání těchto podkladů (stačí elektronicky mailem) zpracujeme Vaši žádost o dotaci, vyplněnou Vám ji včetně ostatních podkladů zašleme domů. Vy ji jen podepíšete a odešlete v předtištěné obálce. V případě nejasností nebo dotazů k procesu vyřízení žádosti se na mne neváhejte obrátit.

Upozornění: Po schválení žádosti o dotaci je nutné starý kotel odpojit od topné soustavy, vyfotit jej odpojený a odvézt do sběrny, kde Vám musí vyplnit formulář o likvidaci kotle. Bez fotografie odpojeného kotle nebude možné dotaci vyplatit.

* v případě, že novým zdrojem vytápění bude kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním, je podmínkou instalace akumulační nádrže o objemu 55 litrů na kilowattu výkonu (př. kotel na kusové dřevo s ručním přikládáním o výkonu 20 kW - musí být akumulační nádrž o objemu 1100 litrů)

 

V případě zájmu kontaktujte p.Dlouhého - mobil: +420 777 205 786