Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

SVATÁ MŠE VÁNOČNÍ 24.12.2016 od 20:00

Aktuální informace - Aktuální informace

ŠTĚDROVEČERNÍ

MŠE SVATÁ

Srdečně všechny zveme na tradiční vánoční mši,

slouženou otcem Josefem Szeligou,

dne 24.12.2016 od 20.00 hodin

v kostele svatého Matouše

v Prackovicích nad Labem.

Svařák a cukrovíčko zajištěno.