Obecní úřad Prackovice n.L.
Prackovice nad Labem čp.54,
411 33 Prackovice n.L.

Datová schránka: ihabscw

Email: ou.prackovice@mybox.cz
Telefon, fax: 416 539 091

PONDĚLÍ

6:30  -  16:00

ÚTERÝ

6:30  -  14:30

STŘEDA

6:30  -  17:00

ČTVRTEK

6:30  -  14:30

PÁTEK

není úřední den

IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice
IČ: 00264229
B.ú.: 10420-471/0100, KB Lovosice

ZMĚNA SYSTÉMU SBĚRU A LIKVIDACE ODPADU

Aktuální informace - Aktuální informace

PŘIPRAVUJEME:

Podrobný manuíál a pokyny k novému systému sběru, odvozu a likvidace separovaného odpadu, děkujeme občanům za vstřícnost a ochotu zamyslet se nad množstvím produkce odpadů a způsobu jejich třídění a likvidace.

V případě dobré spolupráce s každým jednotlivcem se výsledek odrazí i na vašich ročních nákladech na ROČNÍ PLATBY ZA ODPAD.

Nejen obec, ale zejména občané budou moci ovlivnit výši své platby za odpad, a to důsledným tříděním a snížením produkce nezužitkovatelných vyseparovaných složek komunálního odpad. Během měsíce března bude na vývěskách, ve schránkách občanů, na webu i obecním Facebooku zveřejněn podrobný podpis (záměr, idea) změny systému likvidace odpadu s konkrétními příklady, jak lze snížit náklady na odpad jednotlivých poplatníků.

Než tento dokument vyhotovím, provádím aktuální test tohoto systému ve vlastní rodině, abych si to nejprve zkusila sama, jak funguje to, co budeme výhledově od občanů vyžadovat. Děkuji proto za pochopení, že dosud finální podoba manuálu nevyšla veřejně.

NICMÉNĚ - ZÁKLADNÍ POKYN JE NÁSLEDUJÍCÍ:

pytle na shromažďování tříděného odpadu

= PET LAHVE (černý pytel)

=  a PAPÍR (modrý pytel)

!!!!!!!!!!! - není nutno dodržovat barevné rozlišení pytlů....., lze použít i vlastní pytle na odpad, pracovníci obce budou použitelné pytle na odpad vracet (i v případě znečištění je lze pak znovu použít alespoň do odpadkového koše na komunální odpad.

VELKÁ ZMĚNA SE BUDE TÝKAT LIKVIDACE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU -

===>>>>>   KOMPOSTOVÁNÍ  <<<<<===

 

 

 

 

PRACKOVICE N.L.:

PYTLE JSOU K DISPOZICI V PRACKOVICÍCH NA OBECNÍM ÚŘADĚ nebo na požádání donese paní Vágnerová/ následně se budou poskytovat výměnou za naplněné nebo budou vráceny po vysypání pytle původní.

 

LITOCHOVICE N.L.:

PYTLE V LITOCHOVICÍCH JSOU K DISPOZICI U paní Szajkowské, č.p.4 anebo na požádání na OÚ nebo donese paní Poláková na požádání / následně se budou poskytovat výměnou za naplněné nebo budou vráceny po vysypání pytle původní.

 

!!!!!! ===>>> SVOZY NAPLNĚNÝCH PYTLŮ BUDOU po dohodě s občany probíhat po víkendu

!!=> každé PONDĚLÍ DOPOLEDNE


Aktualizováno (Středa, 11 Březen 2015 09:26)