DŮLEŽITÉ:

Informace k dlouho očekávanému veřejnému projednání návrhu územního plánu obce Prackovice nad Labem - veřejnou vyhlíškou bylo nařízeno veřejné projednání za přítomnosti pořizovatele, zhotovitele a dalších kompetentních osob, a to dne

22.8.2018 od 18 hodin

na sále Klubáčku v Litochovicích

nad hasičskou zbrojnicí

Veřejná vyhláška s pozvánkou na veřejné projednání územního plánu elektronicky zde.

Veškerá dokumentace k návrhu územního plánu elektronicky k dispozici kliknutím zde nebo na adrese:

https://www.meulovo.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=8770&p1=1020&id=43040

 

V papírové podobě je územní plán k dispozici na obecním úřadě Prackovice nad Labem v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě se starostkou/ místostarostou.