INFORMACE PRO OBČANY:

Na žádost občanů bylo do obce instalováno zařízení na měření prašnosti z činnosti lomu Dobkovičky. Prachoměr je umístěn na stožáru u rybníčka. O výsledcích měření nás bude KHS Ústí nad Labem pravidelně informovat. Zjištěné výsledky budeme zveřejňovat zde.